CTCP Xây dựng và Đầu tư 492: Một hướng đi đúng

  • 14/11/2020
CTCP XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ 492: MỘT HƯỚNG ĐI ĐÚNG
10/3/2014 2:11:45 PM
Là một trong hai doanh nghiệp trực thuộc Cienco 4 tham gia niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán, CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (mã cổ phiếu C92) đang khẳng định hướng đi đúng trong việc nắm giữ cổ đông chiến lược trong điều hành, phát triển thương hiệu cũng như huy động vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh.

Năm 2010, CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 (Công ty 492) hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với giá trị sản lượng đạt 210,5 tỷ đồng, bằng 105% so với kế hoạch; doanh thu: 190 tỷ đồng, bằng 117,6%; lợi nhuận đạt 5 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người: 4,5 triệu đồng/tháng, bằng 117,6% so với kế hoạch…

Trong năm, các dự án cơ bản do Công ty thi công đều có vốn thanh toán nhanh như cầu Thủ Biên, Xà No, 3 cầu QL57, cầu Đông Trù, Linh Cảm… đều thực hiện tốt đã tác động rất lớn đến sự ổn định của cổ phiếu C92. Do đó cổ phiếu Công ty được giữ vững giá và tăng trưởng đều, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu C92, nhiều giao dịch có tính thanh khoản lớn, do đó đời sống cán bộ công nhân viên cũng được tăng lên.

Một bài học đối với các công ty niêm yết hiện nay, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước khi tiến hành cổ phần hóa thì việc nắm giữ cổ phần chi phối quá ít, trong khi lại bị nhóm cổ đông bên ngoài nắm giữ dẫn đến mất chủ động trong điều hành sản xuất, quyền lợi của người lao động mấy chục năm gắn bó với công ty dần dần bị thay thế.

Do đó ngay từ khi tiến hành cổ phần hóa, Công ty đã có chiến lược lâu dài, trong đó Tổng công ty nắm giữ 51% cổ phần chi phối, cán bộ và công nhân Công ty 492 nắm giữ trên 25% cổ phần phổ thông, số còn lại mới phát hành ra bên ngoài nên việc triệu tập đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ và thường niên hiện nay đều được tiến hành một cách thuận lợi. Khi đó Công ty chủ động được việc biểu quyết các chương trình nghị sự trong chiến lược sản xuất kinh doanh, do vậy ngoài phần vốn chi phối của Tổng công ty, cán bộ và người lao động Công ty phải chủ động nắm giữ một lượng cổ phiếu cần thiết, đây cũng là một lợi thế của Công ty trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

Hiệu quả của việc niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán đã đem lại nhiều lợi thế cho Công ty như: có nhiều đối tác quan tâm, đặt quan hệ làm ăn và được nhiều nhà đầu tư ủng hộ.

Để đáp ứng được yêu cầu khắt khe của nhà đầu tư cũng là động lực lớn cho nhà quản trị doanh nghiệp phải tư duy sáng tạo đổi mới trong việc đề ra các giải pháp hợp lý để quản trị điều hành quản lý có hiệu quả nhất. Do đó việc điều hành tập trung làm nhanh các dự án lớn, đẩy nhanh tiến độ, tập trung con người, thiết bị, tài chính để nâng cao hiệu quả quay vòng của đồng vốn luôn là điều cấp thiết.

Trong năm 2010, Công ty 492 đã tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 24 tỷ đồng, do đó Công ty có điều kiện về tài chính để đầu tư những thiết bị, tài sản cần thiết phục vụ công tác SXKD của mình, như cần cẩu 80 tấn, máy bơm bê tông để phục vụ thi công cầu Phù Đổng đạt hiệu quả cao… Cổ đông là người lao động trong Công ty được hưởng lợi từ giá trị thặng dư của cổ phiếu mang lại, thời điểm mua vào 12.000/cổ phiếu nhưng có thời điểm bán ra được 40.000/cổ phiếu, đây là một nguồn động viên khích lệ người lao động thêm gắn bó chặt chẽ với Công ty.

Năm 2011, Công ty sẽ tập trung cao nhất các nguồn lực, chủ động đề ra các giải pháp hợp lý nhằm ổn định sản xuất ngay từ đầu năm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra; tăng cường công tác tìm kiếm việc làm; lãnh đạo thực hiện tốt các quy chế quản trị công ty.

Tiếp tục đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy đặc biệt là cán bộ gián tiếp để phát huy hiệu quả từng cá nhân trong công việc; cải thiện thu nhập của người lao động. Khai thác mọi tiềm năng sẵn có để thực hiện việc huy động tăng vốn điều lệ từ 24 tỷ (hiện nay) lên trên 35 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu phát triển và nâng cao năng lực trong sản xuất kinh doanh.

Tin li ên quan